சசிகலா, சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு கடந்து வந்த பாதை

வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்த வழக்கு 1996 முதல் 2017 வரை 21 ஆண்டு காலத்தை கடந்து பயணித்து வந்துள்ளது. 

Video: http://tamil.oneindia.com/videos/sasikala-disproportionate-assets-case-history-71829.html?utm_source=VideosRHS&utm_medium=RHS&utm_campaign=RevVideosRHS

0 Response to சசிகலா, சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு கடந்து வந்த பாதை

Post a Comment

Recent Posts