போட்டி தேர்வுவை வெல்ல நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு நிச்சயம் உதவும்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வை எழுதுவோர்க்கு நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு நன்றாக படிக்கவும் தேர்வில் வெற்றி பெற நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு கொடுத்துள்ளோம். தேர்வில் வெற்றி பெற கேள்வி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யவும்.
போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கும் அனைவருக்கும் கேள்வி பதில்களின் தொகுப்பு வெற்றிக்கு உதவும்
More News: https://tamil.careerindia.com/jobs/tnpsc-gk-questions-for-aspirants-002888.html

Recent Posts